બંધ

પ્રેસ જાહેરાત

ફિલ્ટર:
પ્રજાસત્તાક પર્વની રાજયકક્ષાની ઉ જવણી અંતર્ગત
18 Jan 2019

પ્રજાસત્તાક પર્વની રાજયકક્ષાની ઉ જવણી અંતર્ગત ” અંબાજી ખાતે કલેકટરશ્રી સંદીપ સાગલેના અધ્યક્ષસ્થાને અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજાઇ”

વિગતો
કલેકટરશ્રી સંદીપ સાગલેના અધ્ય ક્ષસ્થાાને પ્રેસ કોન્ફારન્સ
17 Jan 2019

કલેકટરશ્રી સંદીપ સાગલેના અધ્યક્ષસ્થાને પ્રેસ કોન્ફારન્સ યોજાઇ

વિગતો
15 Jan 2019

પાલનપુર ખાતે કલેકટરશ્રી સંદીપ સાગલેના અધ્યક્ષસ્થાને નગરપાલિકાના પદાધિકારીઓની બેઠક યોજાઇ

વિગતો
12 Jan 2019

પાલનપુર ખાતે DDO શ્રી બી.એ.શાહના અધ્યક્ષસ્થાને નેતૃત્વ દિવસની ઉજવણી કરાઇ

વિગતો
પ્રજાસત્તાક પર્વની રાજયકક્ષાની ઉજવણી અંતર્ગત
11 Jan 2019

પાલનપુર ખાતે કલેકટરશ્રી સંદીપ સાગલેના અધ્યક્ષસ્થાને સુરક્ષા સેતુ દિવસની ઉજવણી કરાઇ

વિગતો
08 Jan 2019

બનાસકાંઠા જીલ્લાઓમાં પ્રજાસત્તાક પર્વની ભવ્ય ઉજવણી માટે પ્રભારી સચિવશ્રી અરૂણકુમાર સોલંકીના અધ્યક્ષસ્થાને પાલનપુર ખાતે તૈયારીઓ અંગે સમીક્ષા બેઠક યોજાઇ

વિગતો
બીએસએફ દ્વારા યુવા તાલીમ
09 Jul 2018

બીએસએફ સંરક્ષણ કૌશલ્ય માટે ભારત-પાક સરહદ પરના ગામોના યુવાનોને તાલીમ આપે છે

વિગતો