બંધ

ઐતિહાસિક

ફિલ્ટર:

સીમા દર્શન, નડાબેટ

કેટેગરી ઐતિહાસિક, ધાર્મિક

આ સીમા દર્શન વાઘા બોર્ડર પેટર્નના આધારે બીએસએફ જવાનની બહાદુરીનું પાલન કરવાના હેતુથી શરૂ થયું છે. માત્ર વાઘા સરહદ ભારત-પાકિસ્તાન…

કીર્તિ સ્તંભ

કેટેગરી ઐતિહાસિક

પાલનપુરના નવાબોની ભવ્યતાને સન્માન આપવું એટલે કીર્તિ સ્તંભ, કે જે ૧૯૧૮ માં નવાબ શ્રી ટેલી મોહમ્મદ ખાન દ્વારા શ્રી શેર…

અંબાજી મંદિર

કેટેગરી ઐતિહાસિક, ધાર્મિક

અંબાજી, ભારતમાં ગુજરાતનું એક માત્ર પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ,બનાસકાંઠા જિલ્લાના દાંતા તાલુકામાં,આબુ રોડ નજીક ગુજરાત અને રાજસ્થાનની સીમા પર, વિખ્યાત વેદિક કુમારિકા…

કુંભારીયા જૈન મંદિર, અંબાજી

કેટેગરી ઐતિહાસિક, ધાર્મિક

કુંભારીયા, અંબાજી મંદિરથી 1 કિલોમીટર દૂર હશે. તેની પાસે 13 મી સદીમાં શ્રી નામીનાથ ભગવાનની યાદમાં બનાવેલ ઐતિહાસિક જૈન મંદિર…