બંધ

કેવી રીતે પહોંચવું

વિમાન દ્વારા

જિલ્લામાં ડીસામાં હવાઈપટ્ટી છે. જિલ્લાનો નજીકનો વ્યાવસાયિક આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ મથક સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈમથક, અમદાવાદ ખાતે છે.

રેલ્વે દ્વારા

બનાસકાંઠા જિલ્લાનું વડુ મથક, પાલનપુર એક મુખ્ય રેલ્વે સ્ટેશન ખાતે તેમજ સાથે ડીસા, દિયોદર, ધાનેરા અને ભાભર જેવા અન્ય મોટા શહેરો પણ વ્યાપક ગેજ દ્વારા મુંબઈ-અમદાવાદ-દિલ્હી રેલવે લિંક દ્વારા જિલ્લાનાં મુખ્ય મથક સાથે જોડાયેલા છે. પાલનપુરથી પસાર થતા દિલ્હી મુંબઇ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ કોરિડોર (DMIC) એ જિલ્લાના મુખ્ય આર્થિક ડ્રાઈવર તરીકે ઉભરી થવાની સંભાવના છે.

માર્ગ દ્વારા

પાલનપુર અને ડીસા, બનાસકાંઠા જિલ્લાના બે મોટા શહેરો નેશનલ હાઈવે (એનએચ) ૨૭ દ્વારા રાજસ્થાન અને રાજધાની દિલ્હી અને જયપુર સાથે જોડાયેલા છે.
રાજ્ય ધોરીમાર્ગ ૭ એ અમદાવાદ, પાટણ અને ડીસા જેવા ગુજરાતનાં મહત્વના શહેરો જિલ્લાને જોડે છે. પાલનપુર અંબાજી (મહત્વના યાત્રાધામ) સાથે રાજ્ય ધોરીમાર્ગ નં ૫૪ અને ૫૬ થી જોડાયેલું છે.

અન્ય

સૌથી નજીકનું બંદરગાહ ધોલેરા બંદરગાહ છે. જિલ્લો નેશનલ હાઇવે ૧૫ મારફત કંડલા બંદરગાહ સાથે પણ જોડાયેલો છે.